2009-01-19GAMET S.A. oryginalny

Podstawowym elementem strategii marketingowej naszej spółki w oparciu, o który świadomie budujemy wartość oraz reputację marki GAMET na rynku krajowym i międzynarodowym jest ochrona prawna wzorów przemysłowych, praw autorskich oraz znaków towarowych. Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z kopiowaniem naszych produktów i sprzedawaniem ich pod inną marką.

Aby uniknąć takich i innych działań z zakresu nieuczciwej konkurencji nowo wprowadzane wzory akcesoriów meblowych i budowlanych aktualnie rejestrujemy w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Dzięki temu uzyskujemy ich ochronę prawną zarówno Polsce, jak i na całym terytorium Unii Europejskiej.

Takie właśnie działania pozwalają nam na zapewnienie naszym klientom produktów najwyższej jakości i wyróżniających się pod względem wzornictwa.

W celu dodatkowej ochrony produktów GAMET podjęliśmy decyzję o nanoszeniu CECHY GAMET na powierzchnię wyrobów podczas procesu ich wytwarzania. Rozmiar CECHY i jej umiejscowienie na produkcie będzie zależało od jego kształtu. Jednak zwykle, CECHA będzie znajdować się w miejscu niewidocznym po zamontowaniu detalu na meblach. Pomimo niewielkich rozmiarów, będzie zawarta w polu o średnicy od 3-5 mm, CECHA będzie wyczuwalna za pomocą dotyku, dzięki temu będzie można w prosty sposób zidentyfikować oryginalne pochodzenie detalu.

Uchwyt GU14 jest nie tylko tegoroczną nowością, ale i pierwszym wyrobem z CECHĄ GAMET. Docelowo chcemy aby każdy produkt GAMET został oznakowany CECHĄ. Jednak z uwagi na fakt, że jest to pewien proces, produkty te będą pojawiać się na rynku sukcesywnie.

Nanoszenie CECHY ma jednoznacznie odróżnić nasze gałki, uchwyty, nóżki, klamki i pozostały asortyment od całej masy podobnych wyrobów na rynku. Chcemy aby CECHA GAMET widniejąca na naszych produktach, stanowiła wartość dodaną dla klientów, którzy nie uznają kompromisów jeśli chodzi o jakość i oryginalność produktów GAMET. Dzięki „cechowaniu” chcemy jeszcze bardziej uwiarygodnić markę GAMET w oczach klientów i wyróżnić się na tle konkurencji.

Principiul fundamental al strategiei de marketing a firmei noastre în baza careia conştienţi construim valori şi reputaţia marcii GAMET S.A. pe piaţa internă şi internaţională este protecţia legala a modelelor industriale, drepturilor de autor cât şi a marcii de fabricaţie. De multe ori ne-am confruntat cu copierea produselor noastre şi vânzarea lor sub o altă marcă.

Ca să evităm astfel de procedee – din categoria practicilor comerciale incorecte - noile modele de accesorii mobila şi de construcţii le înregistrăm in prezent la Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne. Datorită acestui lucru obţinem protecţia legală atât in Polonia cât şi pe tot teritoriul Uniunii Europene. Aceste acţiuni permit să asigure clienţilor noştri produse de cea mai înaltă calitate şi marcarea în privinţa stilului.

Pentru o adiţională protecţie legală a produselor GAMET S.A., am luat decizia să marcăm produsele cu timbrul GAMET S.A. încă din momentul procesului de producţie. Mărimea timbrului şi locul unde va fi marcat pe produs va depinde de forma produsului. Dar de obicei, timbrul se va găsi intr-un loc mai puţin vizibil după ce va fi montat pe mobilă. Cu toate că produsele au o mărime mică, timbrul va fi etanş pe un câmp cu un diametru de 3-5 mm. Timbrul se va simţi prin pipăire, si datorită acestui lucru se va putea identifica intr-un mod foarte simplu originea oricărui accesoriu.

Mânerul GU14 nu este doar noutatea din acest an, dar şi primul articol ce a fost marcat cu timbrul GAMET S.A. Dorim ca fiecare produs GAMET S.A. să fie semnat cu acest timbrul. Luând in vedere că marcarea este un proces de durata, aceste produse vor aparea pe piaţa succesiv.

Marcarea produselor cu timbrul GAMET S.A. are scopul să diferenţieze butonii, mânerele, clanţele noastre şi restul sortimentului, de articolele care sunt asemănătoare pe piaţă. Dorim ca timbrul GAMET S.A. vizibil pe produsele noastre să stabilească o valoare adaugată pentru clienţii noştri, care nu acceptă compromisuri daca este vorba de calitate şi originalitatea produselor GAMET S.A. Datorită „marcării” dorim ca credibilitatea mărcii GAMET S.A. să creasca în ochii clienţilor noştri pe fondul concurenţei.

W celu dodatkowej ochrony produktów GAMET S.A. podjęliśmy decyzję o nanoszeniu CECHY GAMET S.A. na powierzchnię wyrobów podczas procesu ich wytwarzania. Pentru o adiţională protecţie legală a produselor GAMET S.A., am luat decizia să marcăm produsele cu logotipul GAMET S.A. încă din momentul procesului de producţie.