2009-04-21Klamka VERSA projektu Designera Roku 2007

Jedna z kilku najnowszych propozycji w  asortymencie GAMET S.A., to klamka DH-02 z serii VERSA zaprojektowana przez Designera Roku 2007 - Tomasza Andrzeja Rudkiewicza.

Proste a zarazem nowoczesne wzornictwo sprawia, że klamka ta komponuje się zarówno do drzwi i wnętrz w stylu nowoczesnym i tradycyjnym.

Różnorodność pokryć galwanicznych pozwala łatwo dobrać klamkę do różnej stylistyki pomieszczeń i dekoracji. Klamka DH-02 dostępna jest w trzech wykończeniach kolorystycznych: niklu satynowego (06), niklu szczotkowanego (07) oraz chromu satynowego (08).

Klamka DH-02, to także możliwość doboru szyldu we właściwym kształcie oraz rodzaju. Klamka może być zamontowana na szyldzie krótkim kwadratowym, długim gładkim, na klucz, z wkładką oraz na szyldzie do WC.

Однією з найновіших пропозицій в асортименті GAMET S.A. є клямка DH-02 з серії VERSA проекту Дизайнера 2007 Року - Томаша Андрія Рудкевича.

Просте а разом з тим сучасне проектування чинить можливим компонування цієї клямки як до традиційного стилю дверей і приміщень, так і сучасного.

Розмаїття гальванічних покриттів дозволяє легко добрати клямку до різного стилю приміщень і декорацій. Клямка DH-02 є доступна у трьох версіях кольористичного викінчення : нікель сатиновий (06), нікель матовий (07), хрому сатинового (08).

Клямка DH-02 - то також можливість вибору плитки відповідного роду і форми. Клямка може бути монтована на короткій квадратній накладці, довгій гладкій, на ключ а також на накладці для WC.

Una delle proposte più recenti nell'assortimento GAMET S.A. è costituito dalla maniglia DH-02 della serie VERSA, progettata dal Designer dell’Anno 2007 – Tomasz Andrzej Rudkiewicz.

Il design, moderno e semplice allo stesso tempo, rende questa maniglia adatta sia alla porte ed agli interni in stile moderno che a quelli in stile tradizionale.

La varietà dei rivestimenti galvanici permettono di scegliere la maniglia migliore per vari tipi di allestimento e decorazione. La maniglia DH-02 è disponibili in tre versioni cromatiche: nichel satinato (06), nichel spazzolato (07) e cromo satinato (08).

La maniglia DH-02 offre anche la possibilità di scegliere la placca con la forma e lo stile più adatti. La maniglia può essere montata su una placca corta e quadrata, lunga e liscia, con chiave, con cilindro e con placca per WC.

Parmi les plus récentes propositions de GAMET figure la poignée DH-02 appartenant à la série VERSA, dessinée par le designer de l’année 2007 – Tomasz Andrzej Rudkiewicz.

Le design, à la fois simple et moderne, fait que la poignée convient aussi bien aux portes et aux intérieurs modernes qu’au style traditionnel.

Un grand nombre de revêtements galvaniques disponibles permet d’accorder facilement la poignée aux différents styles des pièces et des décorations. La poignée DH-02 est disponible en trois finitions couleur : nickel satin (06), nickel brossé (07) et chrome satin (08).

La poignée DH-02 donne la possibilité de choisir une plaque adaptée. La poignée peut être montée sur une plaque courte carrée, longue lisse, à clé, à insert et sur un panneau WC.